Nieuwsbrief juni 2024

Beste motards.

Even een korte nieuwsbrief met de laatste updates.


MBS-Logo. Zoals je al hebt kunnen zien, hebben we onlangs een nieuw MBS Logo in gebruik genomen. Het nieuwe logo staat sinds kort ook op de website en onder de email-handtekeningen. Het logo zal langzaam verder uitgerold worden. Voor een voorbeeld, zie de MBS-website.


Binnenkort zul je voor nieuwe inzetten geen uitnodigingsbrief meer ontvangen, maar een “briefing document”, daarin hebben we alles wat door wet- en regelgeving voorgeschreven is weggehaald. Ieder moet dus weten wat wel en niet mag en hoe een verkeersregelaar outfit hoort te zijn. Een uitnodiging is iets te vrijblijvend, en dat is de reden waarom we kiezen voor een briefing document.


Aanpassing huishoudelijk reglement: We hebben het huishoudelijk reglement eens tegen het licht gehouden. De reden hiervoor is, dat we sinds een paar jaar een stichting zijn en geen vereniging of anderzijds. Veel van de teksten in het bestaande huishoudelijk reglement passen niet bij een stichting. Een aantal zaken zijn overeind gebleven, omdat we transparant willen opereren, dus de jaarlijkse bijeenkomst blijft overeind en ook de verantwoording van de penningen etc. Binnenkort zie je het nieuwe huishoudelijke reglement op de website verschijnen. Dit was overigens een actie vanuit de jaarlijkse bijeenkomst.


Iedereen heeft ze ondertussen wel gezien, de nieuwe MBS Caps, uiteraard met het nieuwe logo. We zijn nog bezig met MBS-hesjes, deze gebruiken we als we gezamenlijk naar een inzet toe rijden. Dat projectje loopt niet soepel, omdat we niet aan kwalitatief goede veiligheidsvestjes kunnen komen. Zodra hier nieuws over te melden is, laten we het weten. Als iemand misschien aan 50 stuks Neon 3 reflectievest zonder rug-opdruk kan komen, graag melden bij iemand van het bestuur.


Save the date voor een sociaal uitstapje in augustus. We hebben een zaterdag gepland, om gezamenlijk een rondje te rijden, waarbij jullie onderweg allemaal aan kunnen haken en daarna in de tweede helft van de middag ergens een barbecue te organiseren. Details worden uitgewerkt, maar houd in ieder geval zaterdag 17 augustus hiervoor vrij. Dit event, wordt als een inzet in CMS gezet, waarna je kunt aanmelden.


In 2023 hebben 10 motards een cursus gevolgd als beroepsverkeersregelaar, we willen dit ook dit jaar herhalen. Als er vrijwilligers zijn die hun beroepspas willen halen dan kunnen die zich melden bij de secretaris en gaan we dit faciliteren. Ook zullen wij als MBS een financiële bijdrage leveren voor deze cursisten. We zijn ook een voorzichtige inventarisatie aan het maken voor een EHBO-opleiding. Als er al vrijwilligers zijn die een EHBO opleiding/diploma hebben en bereid zijn om op gezette tijden deze kennis in te zetten voor MBS, mogen deze zich melden. Ook als ze mogelijk bereid zijn deze cursus te gaan volgen meld je dan bij de secretaris.


Tenslotte willen we jullie oproepen om je profiel op de MBS-website bij te houden. Tenminste tweemaal per jaar even je profiel bekijken en eventueel alle velden weer eens bijwerken. Zowel je persoonlijke en motorgegevens, maar ook je competenties.

Als er vragen zijn, dan graag even een mailtje naar mij, dan kom ik erop terug.

Vriendelijke groeten, namens het bestuur SMBS.

 

Frans van Dingenen,
Voorzitter SMBS
Stichting Motorbegeleiding Bij Sportevenementen


www.mbsmotards.nl
voorzitter@mbsmotards.nl

Motor Ed Hoekemeijer te Koop

Beste Motards,
Wegens ziekte kan onze oud collega Ed geen motor meer rijden. Deze staat nu te koop. Bij wijze van uitzondering hierbij de advertentie. 

gr Leo 

Motor Ed Hoekemeijer te Koop

Beste Motards,
Wegens ziekte kan onze oud collega Ed geen motor meer rijden. Deze staat nu te koop. Bij wijze van uitzondering hierbij de advertentie. 

gr Leo 

Verzoek van MBT Assen, voor mensen met een beroepspas

Allen,

Voor diegene die in het bezit zijn van een landelijke aanstellingspas het volgende. MBT Assen vraagt voor 23 juni 2024 9 beroepsregelaars in Rhenen, voor de omleiding van een NK Wielrennen. Het betreft een statische post van 800-1600 uur. De verdienste zijn 25 euro per uur (te verrekenen met Assen)
Interesse ? Stuur even een berichtje naar mij 

Leo Kliphuis 

Zello uitzending terugkijken

Beste motards,
Via deze link kunnen jullie de Zello instructie terugkijken


Nieuwsbrief april 2024

Beste motards.


Even een korte nieuwsbrief van het bestuur.


Het seizoen 2024, is al flink ingezet, met name het voorlaatste weekend hebben we de trainingsdag gehad. Met een mooie bezetting van ca 30 motards en een afwisselend programma voor motorvaardigheid en motorbegeleiding. Voor de motorvaardigheid hadden we twee gecertificeerde trainers ingehuurd, die ons door een vol programma van langzame en snellere oefeningen leiden. De motorbegeleiding training werd verzorgd door Frans van Dooren. We hebben die dag 4 keer een rit door de Kempen gemaakt, in verschillende samenstellingen, met spitsers, molenrijders etc. Met iedere groep reden een twintigtal fietsers mee om de training nog realistischer te maken. Kijk even op de website bij de foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens de training.


Eerder in het jaar hebben de jaarvergadering gehad, met een goed opkomst in persoon en online. Daar hebben we een aantal belangrijke zaken besproken, kijk even op de MBS-website bij documenten -> jaarvergaderingen en je vindt het verslag. Wat ik er even uit wil lichten is het onderwerp verzekeringen, we gaan een poging doen om hierover meer duidelijkheid te krijgen naar jullie toe. Ook gaan een paar vrijwilligers een webinar opzetten rondom het onderwerp Zello, daar is veel vraag naar, daar zie je binnenkort een uitnodiging voor verschijnen.


Verder hebben al een paar kleinere inzetten gehad en binnenkort een grote inzet met de Marathon van Rotterdam, met voor de laatste keer Lee Towers, wel jammer. Diezelfde dag ook de Amstel Gold Race, waarbij we SMS ondersteunen met verschillende MBT’s uit het land met in totaal 90 motards. We hebben voor dit jaar zo’n veertigtal inzetten geboekt, mogelijk komen er nog een paar bij en vallen er nog een paar af. Al met al een flink programma.


Op verzoek van een aantal vrijwilligers gaan we de “MBS-winkel” met zinvolle zaken wat uitbreiden met polo’s, vestjes en andere leuke dingen. Zodra de penningmeester de voorraadkast gevuld heeft, laat hij dat weten.


Tenslotte zijn we al voorzichtig begonnen met de voorbereidingen van de Tour de France Femme in augustus, dat wordt een flinke klus voor MBS. Maar goed we hebben nog een paar maanden voorbereidingstijd.


Vriendelijke groeten, namens het bestuur SMBS.

 

Frans van Dingenen,
Voorzitter SMBS
Stichting Motorbegeleiding Bij Sportevenementen


www.mbsmotards.nl
voorzitter@mbsmotards.nl

Volg ons op Instagram account !

Overeenkomst vrijwilliger

Beste mensen,
Zoals afgesproken hierbij de overeenkomst met SMBS. Graag even tekenen en zelf uploaden naar je gegevens. 

Presentatie Ledenbijeenkomst

Beste mensen,
Dank voor jullie aanwezigheid gisterenavond. Op de website tref je aan de presentatie van de ledenbijeenkomst. 
Het verslag volgt nog

Uitnodiging en agenda algemene vergadering SMBS 8-2-2024

Beste Motards,

Hierbij de uitnodiging en de agenda voor de Algemene Vergadering van SMBS 2024. Deze vindt plaats op 8 februari 2023 van19.30 uur tot (circa) 21.30 uur in Buurthuis De Boemerang, Planetenlaan 1A te Eindhoven. Voor diegene die de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen is er ook de mogelijkheid om digitaal aanwezig te zijn. De vergaderlink : 

https://cohesie-org.zoom.us/j/88415184367?pwd=KbuOkorMTy6rXb5SmvHznsYZHqt2Ja.1

Vergadering-ID: 884 1518 4367

Wachtwoord: 005806

De agenda voor deze bijeenkomst is:

 

1.     Welkom, opening. 

2.     Bespreking notulen jaarvergadering 2023  (zie website/documenten/jaarvergaderingen)

3.     Nieuwe en vertrekkende leden 2024 

4.     Mededelingen

5.     Status aanvragen voor begeleiding 2024

6.     Verslag Kascontrolecommissie

7.     Financiën 2023, begroting 2024 en Goed Doel 

8.     Vernieuwingen en veranderingen 2024

9.     Rondvraag

10.  Sluiting 

 

We zien uit naar jullie komst!

Mede namens Frans, Frans en Cees,

Aanvulling op vorige bericht


Beste motards, 

Bij controle zag ik dat je nu alle inzetten al kunt aangeven. Geef gerust uw beschikbaarheid op voor alle inzetten in 2024.
Sorry voor de verwarring.

Beste wensen en veel motorplezier in 2024 / Planning 2024

Beste motards,

Voor jullie planning hierbij de reeds geplande 43 inzetten voor 2024. Op 20/1 verdelen de planners de inzetten en daarna worden jullie gevraagd jullie inzet op te geven. 

De uitnodiging voor de ledenbijeenkomst 8-2-2024 (19.30- 22.00) in Eindhoven wordt zometeen verzonden. Geef even in planning aan of je (wel/niet) aanwezig zal zijn. Stuur even een mail secretaris@mbsmotards.nl als je digitaal aansluit op deze vergadering. 

De uitnodiging voor de trainingsdag op 23 maart 2024 wordt ook zometeen verzonden. Voor de logistiek is handig om tijdig te weten wier er komt.

Groet 
Leo Kliphuis

Nieuwsbrief SMBS Motards 2023-12

Beste motards.


Het seizoen 2023 zit er alweer bijna op, in december nog een inzet in Rotterdam en dan kunnen we het jaar afsluiten. Het duurt nog een paar maanden tot de jaarvergadering maar we zijn ondertussen met verschillende activiteiten en verbeteringen aan de slag voor seizoen 2024.


In de jaarvergadering gaan we uitgebreid terugkomen op de enquête die jullie ontvangen hadden, 70% van jullie heeft deze ingevuld. Dat lijkt me redelijk representatief. De score van waardering als MBS Motard is 8,3. Daardoor concludeer ik voorzichtig dat we op de goede weg zitten. Meer details van de uitslagen en ook de open vragen, volgen tijdens de jaarvergadering.


We hebben onlangs in het bestuur gesproken over aanpassingen in CMS. Dit is het software platform waarmee we alle inzetten inplannen en communiceren. Naast een aantal kleine verbeterpunten willen we ook een aanpassing maken die het mogelijk maakt om na inloggen de “mijn profiel” pagina zelf te wijzigen. Medio januari volgt hierover meer info.


We zien allemaal op gezette tijden berichten in de media over de terugtrekkende beweging van de politie voor wielerwedstrijden. We zien die berichten met name voor niet-UCI wedstrijden. Het lijkt erop dat in 2024 alleen grote UCI-wedstrijden nog door de politie ondersteund worden. Ondertussen is door met name de KNWU, de voorbereiding in gang gezet om burger motorverkeersregelaars in te zetten in plaats van de politie. Afgelopen jaar hebben er een paar pilots plaatsgevonden waar de werkzaamheden van de motorpolitie bekeken zijn door onderzoeksbureau Antea Group. Dit zou moeten gaan leiden tot een rapport waarop besluiten genomen kunnen worden. Hiervoor moet mogelijk de wet aangepast worden dat het wettelijk toelaatbaar is dat een burger motard, met voldoende kwalificaties, ook verkeerstekens vanaf de motor mag geven. Zodra we meer horen, laten we dit weer weten.


We hebben al eerder iets over geschreven, over wijzigingen lidmaatschap KNWU. Je kunt nu via SMBS lid worden van de KNWU, hieraan zijn geen kosten verbonden. Als je als private persoon lid wordt, betaal je de gewone contributie van 39 euro (2024). Als lid van de KNWU via MBS kun je licenties aanvragen voor een volgerslicentie en een licentie motorbegeleiding. De volgers licentie is nodig voor het rijden in de karavaan. Dit is formeel tussen de geluidswagen en de bezemwagen, bijvoorbeeld met een cameraman, fotograaf etc. De licentie motorbegeleiding is nieuw en is in het leven geroepen om als motard in koers mee te rijden als verkeersregelaar, zie ook vorige alinea. Aan deze licentie zijn een aantal voorwaarden verbonden, daarover is vorige keer ook al geschreven.


Belangrijke data begin 2024 zijn de jaarvergadering (8 februari) en de trainingsdag (23 maart) noteer deze aub in je agenda. Voor beide bijeenkomsten streven we naar een hoge opkomst.


Vriendelijke groeten, namens het bestuur SMBS.

Frans van Dingenen

Voorzitter SMBS

Stichting Motorbegeleiding bij Sportevenementen

Enquête 'Jullie mening telt'

Beste Motards,
Jullie mening telt. Vandaar een enquete om alle meningen op te halen. Kost jullie 10 minuten.
Als het kan graag deze week invullen. Kunnen we beleid maken voor 2024 
Heel veel dank alvast.

Als dat niet werkt kopieer de link naar je browser.


Groet,

Leo Kliphuis 

VKR jas aanbieding!

Beste motards,
In samenwerking met MBT Assen is het mogelijk om met een forse korting een VKR jas aan te schaffen.
Zie onderstaande aanbieding. Heb je interesse reageer dan voor 15 november door mij een mail te sturen. De VKR zomer jas heb ikzelf ook en is top. Deze komt dus op € 275 ipv € 349.

Hierbij de prijzen inclusief 21% BTW:

 

Zomer

Zomerjas VKR                    van € 349,95     voor € 299,95 en v.a. 20 stuks à € 275,-

Zomerbroek                       van € 289,95     voor € 229,95

Setprijs € 500,-

 

4-seizoenen

4-seizoenen jas VKR        van € 649,95     voor € 549,95 en v.a. 20 stuks à € 500,-

4-seizoenen broek           van € 459,95     voor € 399,95

Setprijs € 900,-

 

Veiligheidsvest 

van € 129,95 v.a. 10 stuks à 20% korting, v.a. 20 stuks à 30% korting

 

Regenjas 

van € 229,95 v.a. 10 stuks à 20% korting, v.a. 20 stuks à 30% korting

 

Zello op je telefoon

Goedenavond motards,

 

We hebben gemerkt dat steeds meer motards gebruik willen maken van hun eigen telefoon voor de onderlinge communicatie, in plaats van onze INRICO portofoons. Dit is mogelijk indien je telefoon compatibel is met ZELLO. We hebben een korte instructie gemaakt waarmee je ZELLO kunt installeren op je telefoon en kunt deelnemen aan een SMBS kanaal. Je vindt de instructie onder de documenten in het menu 'Portofoon'. Het document heet 'Zello op je telefoon'. Het is zeker geen 'must', maar als je dit leuk vindt kun je er gebruik van maken. Als het niet lukt hebben we natuurlijk altijd onze INRICO portofoons ter beschikking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Cees van der Werf

Penningmeester SMBS

Powerpoint instructies fietspeloton

Instructie fiets-pelotons-tochten.

Beste motards, ter voorbereiding op de 'Toer der Ongeschoren Benen' op 3/9 en de 'grote steden fietstoertocht op 10/9 organiseren we voor de motards een tweetal (dezelfde) instructie-bijeenkomsten. In principe voor de motards van deze inzetten maar wellicht interessant voor alle motards. Kies voor een van beide instructies en je bent weer helemaal bij.

In de bijlage de presentatie voor 28/08 en 05/09.

Download URL:
https://drive.google.com/file/d/1TjYxBUZQsCjzUSuspVkDVWqF4_epsduw/view?usp=drive_link


Online instructie bijeenkomst 'rijden in de molen'

Beste motards,
Ter voorbereiding op de 'Toer der Ongeschoren Benen' op 3/9 en de 'grote steden fietstoertocht op 10/9 organiseren we voor de motards een tweetal (dezelfde) instructie-bijeenkomsten. In principe voor de motards van deze inzetten maar wellicht interessant voor alle motards. Kies voor een van beide instructies en je bent weer helemaal bij.

Sessie 1 : 28 augustus 2023 van 20.30 uur tot 21.15 uur via Zoom : 
https://us06web.zoom.us/j/83073116402?pwd=R2JhREtDaEhzRXR3YlcxdEkxMlZjdz09
Vergadering-ID: 830 7311 6402
Wachtwoord: 237828


Sessie 2 : 5 september 2023 van 20.30 uur tot 21.15 uur via Zoom : 
https://us06web.zoom.us/j/88969959262?pwd=bUdKOVJUUmhSQzlaRTY5Z0pscm9zUT09
Vergadering-ID: 889 6995 9262
Wachtwoord: 112208

Bij vragen bel of mail gerust

Leo Kliphuis

Rick Ophorst neemt afscheid !!

Hallo collega motards,

Vanwege artroseklachten in mijn polsen en het bovenste gewricht van mijn linker duim heb ik besloten om te stoppen met motorrijden en dus ook met MBS.

Ik heb de afgelopen 10 jaar met veel plezier deelgenomen aan allerlei inzetten en heb ook veel gezelligheid ondervonden. Daarvoor dank ik jullie.

Ik wens iedereen veel veilige motorkilometers toe, zowel in MBS verband als kms met een ander doel. 
Omdat ik stop heb ik ook de nodige uitrusting niet meer nodig, alles is natuurlijk gebruikt maar misschien kun je nog iets als reserve gebruiken of omdat het gewoon handig is om te hebben.

En omdat ik stop gaat mijn echtgenote ook niet meer achterop en ook haar uitrusting komt te koop.
Ik heb over: 

• een EVO doorwaaipak, maat XXL
• een Damen textiel motorpak waarbij de broek verlengde pijpen heeft (mt 58)
• Een Revit pak, jas maat 44 en een broek XXL short (beiden zo goed als nieuw) en ook een PMJ motor “spijkerbroek” dus extra versterkt en met protectie maat 36 ook zgan
• 2 Macna coolvesten (1x L/X en 1x 2-3 XL)
• 1 paar winterhandschoenen (mt XXXL met “drie vingers” en binnen handschoenen) en 2 paar zomerhandschoenen(maat 10 en maat7) en tenslotte een DIFI regenbroek mt XL.
• Voor mijn laarzen (maat 43) hoef ik geen geld, maar die van mijn vrouw (maat 41) zijn heel weinig gebruikt en die zijn echt nog wel wat waard.
• Ook mijn MBS sweater en twee polo’s zijn ter beschikking. Ook daarvoor hoef ik geen geld te krijgen.
• Verder heb ik nog een schijfremslot en een optimatedruppelaar in de aanbieding.

Neem gerust contact met mij op en als je graag een foto krijgt stuur ik die natuurlijk wel even op.

Ik noem geen prijzen, maar doe een serieus bod en dan komen we er vast wel uit.

Over een week of twee zet ik alles op marktplaats, maar ik doeliever een van jullie een plezier dan een onbekende

Met vriendelijke groet

Rick Ophorst

Nieuwsbrief SMBS Motards 2023-06

Beste motards.
 
Het is alweer even geleden dat we de jaarvergadering en de trainingsdag gehad hebben, we hebben alweer een flink aantal inzetten achter de rug en laatste weekend met de ZLM, DTS en Maastrichts Mooiste een druk (lang) weekend.
Middels deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het bestuur bijpraten over de ontwikkelingen binnen de stichting. Zo hebben besloten om niet meer de notulen van de bestuursvergaderingen op de site te zetten, vaak staat daar redelijk cryptisch beschreven wat we besproken hadden, en voor iemand die niet de achtergrond meekrijgt, soms zelfs verwarrend. Daarvoor in de plaats gaan we, een paar keer per jaar, een nieuwsbrief sturen.

Hoewel de trainingsdag alweer even achter ons ligt, toch nog even een stukje feedback. Als bestuur waren we tevreden over de inzet tijdens deze dag. We hebben zo ongeveer de hele dag regen gehad, maar daar deed niemand moeilijk over. We willen dit zeker voor volgend jaar weer gaan organiseren. Eind dit jaar krijgt rijschool de Leeuw een nieuwe accommodatie in Eindhoven, we gaan die zeker eens bekijken of het trainingslokaal en kantine een stukje groter zijn. Ook willen we de training dan voor alle aspirant leden verplicht stellen en alle ander MBS’ers oproepen deel te nemen. 

In het begin van het jaar is er vanuit de KNWU een dringend beroep gedaan op de politiek om de regelgeving aan te passen dat motorverkeersregelaars (MVR) de gaten op kunnen vullen die de politie achterlaat. De politie blijft namelijk een terugtrekkende beweging maken voor wielerrondes. De KNWU heeft een eerste stap gezet door Motorbegeleidingsteam (MBT) als stichting of vereniging lid te maken van de KNWU. Wij voldoen aan alle voorwaarden en zijn nu als SMBS lid van de KNWU. Alle SMBS-vrijwilligers kunnen nu zelf, op eigen kosten van 5 euro, een volgers-licenties aanvragen via MBS.  
De KNWU heeft tegelijkertijd een eerste lijstje neergezet waar een motard aan moet voldoen om in de toekomst als MVR ingezet te kunnen worden. Of dit lijstje met voorwaarden ook zo ingevoerd gaat worden is nog ongewis, maar we gaan ons wel voorbereiden op deze “eisen”. Hierin staan o.a. de volgende zaken: 
 • Aantoonbaar motorvaardigheid blijven trainen. 
 • Alle motards in de koers dienen over een beroepspas te beschikken.
 • Alle motards in de koers dienen over communicatieapparatuur te beschikken.
 • Alle vrijwilligers die participeren bij wegwedstrijden hebben de KNWU-volgerscursus en motorsupplement gevolgd (instructie tijdrijden, begeleiding koersen, objectbeveiliging, navigatie, assertiviteitstraining).
Aan bijna alle voorlopige eisen voldoen we, echter we hebben maar een paar vrijwilligers met een beroepspas. Vandaar dat we gaan starten met een cursus beroepsverkeersregelaar. In augustus gaat de eerste groep van 8 motards van start en we proberen later dit jaar een tweede groep te trainen. Vanwege de onzekerheid rondom de beroepspas, is de cursus geheel vrijwillig en op eigen kosten. Het doel is om bij de seizoenstart in 2024, ca 12-15 motards ter beschikking te hebben die aan alle eisen voldoen. Zodat we bij een mogelijke wedstrijd minimaal 10 motards in kunnen zetten. 
Als de ontwikkelingen doorzetten, kunnen we in 2024 alle MBS-motards, op vrijwillige basis, gaan trainen als beroepsverkeersregelaar. 

Een andere ontwikkeling die we dit jaar verder door gaan zetten is het verbeteren van de communicatie in een wedstrijd, we zijn gestart met de communicatie onderling met de Zello porto’s, sinds kort hebben we ook een communicatie-interface die we in kunnen zetten bij wielerwedstrijden om het KNWU-tour kanaal uit te kunnen luisteren, deze radio interface tussen KNWU en MBS hebben we tijdens de Omloop der Kempen uitgetest met goede resultaten.

Verder willen we samen met Golazo de communicatie tijdens de hardloopwedstrijden gaan verbeteren. Uit een evaluatie van de Marathon Utrecht, kwam naar voren dat de communicatie tussen de motards voor route beveiliging, de vaste verkeersregelaars en hulpdiensten moet verbeteren. Daarom is besloten tot een pilot tijdens een eerstvolgende wedstrijd, om bij alle MBS-motards voor route beveiliging, een GPS-tracker te installeren, en deze te koppelen aan de MBS’er en Zello portofoon. Ook zal er een MBS vrijwilliger plaats nemen in het commando center, waar ook de hulpdiensten aanwezig zijn, om de communicatie met de MBS-motards te verzorgen. Op een groot scherm zullen alle trackers te zien zijn, van zowel MBS, Traffic Control, hulpdiensten etc. waardoor beter en gerichter ondersteuning gegeven kan worden. Na de pilot gaan we deze manier van werken samen met Golazo evalueren.

Zodra er voldoende ervaring hebben met bovenstaande verbeter acties, komt er zeker een nieuwe nieuwsbrief. Mochten er vragen zijn, stuur dan even een mailtje naar een van de bestuursleden.

Vriendelijke groeten, namens het bestuur SMBS.

Frans van Dingenen,
Voorzitter SMBS
voorzitter@mbsmotards.nl

Cursus 'Beroepsverkeersregelaar'

Beste motards,

Ter voorbereiding op de (waarschijnlijke) aanscherping van eisen aan motorverkeersregelaars heeft het bestuur van SMBS besloten om te streven naar meer motards die in het bezit zijn van een 'beroepspas'. Als eerste stap daartoe is onze stichting erkend om te fungeren als bedrijf dat de landelijke aanstellingspas mag aanvragen. Als tweede stap stellen we de motards in staat om tegen een (sterk gereduceerd tarief) de cursus beroepsverkeersregelaar te volgen en examen te doen. De kosten bedragen €150 voor het examen en bij 8 cursisten ca € 35 per persoon voor de cursus. Dat is 1 1/2 cursus en 1/2 dag examen. De kosten zijn voor de motards. Wij organiseren het geheel. Jullie krijgen zo als een mail om je aan te melden voor een tweetal dagen in Assen. (de data zijn nog in optie, definitief bericht volgt snel).
Reageer wel snel, wie het eerst komt ! 

groet
Leo Kliphuis

Nieuwe algemene voorwaarden

Beste motards,
Het bestuur heeft besloten om geen overeenkomst per inzet meer af te sluiten met de opdrachtgevende organisaties. Maar we bieden onze diensten aan op basis van onze algemene voorwaarden. Deze hebben we bijgesteld en staan op de site. Voor de geïnteresseerden (klik hier)
Mooie inzetten gewenst de komende dagen. 
Groet,

Leo Kliphuis

Stuurbord SMBS

Beste motards,

Tijdens jullie eerstvolgende inzet ontvang je van de 'planner van dienst' een stuurbordje 'MOTORBEGELEIDING' in SMBS stijl. Je kunt dit stuurbordje horizontaal of verticaal op je scherm plaatsen. Achter het scherm heeft de voorkeur. 
Het monteren van de zuignapjes op het scherm vraagt enige zorgvuldigheid. De plastic zuignapjes in warm water leggen, dan worden ze soepel, afdrogen en daarna bijvoorbeeld met een pincet door de gaatjes geleiden. Het is met mijn motoriek ook gelukt. De bordjes zijn waterproof. Mede dankzij Mathijs van Bruggen gemaakt.

Veel plezier ermee.

Gr
Leo Kliphuis

Instructiedag SMBS 2023

Motards, 


We kijken terug op een geslaagde eerste instructiedag. Hopelijk hebben jullie het allemaal leerzaam en leuk gevonden. De organisatie heeft inmiddels het evenement geëvalueerd en we waren het er unaniem over eens dat het zeer geslaagd was en voor herhaling vatbaar. Natuurlijk zijn er altijd zaken die verbeterd kunnen worden en dat gaan we dan ook proberen bij een volgende editie.

 

Hopelijk hebben jullie het ook leuk gevonden (ondanks het weer), eventuele opmerkingen horen we graag. Misschien zijn er nog verbetermogelijkheden waar wij niet aan hebben gedacht.

 

Inmiddels staan de foto's op de site om nog even na te genieten.

 

Met vriendelijke groeten en fijn pasen allemaal,

 

Cees van der Werf

Penningmeester


Deelnemer kascontrolecommissie over boekjaar 2023

270323

Allen dank voor jullie reacties, maar Riemco was de eerste, dus Riemco Groenendijk en Ruud Rolvink vertegenwoordigen de kascontrolecommissie van dit jaar.


Nogmaals dank,


Cees van der Werf

Penningmeester

****************************************************************************************


Deelnemer kascontrolecommissie

 

In de laatste algemene ledenvergadering ben ik vergeten te vragen naar een nieuwe deelnemer voor de kascontrole over boekjaar 2023. De termijn van Raoul Borghuis is verstreken en er is een nieuwe deelnemer nodig. Ruud Rolvink blijft nog een jaar in de commissie.

 

De kascontrole houdt in dat je, samen met Ruud, op een avond in januari/februari 2024 de boeken controleert. Ik zorg er voor dat je ruim op tijd de benodigde stukken krijgt. Natuurlijk ben je op die avond van harte welkom bij mij thuis in Eindhoven, maar het kan ook digitaal via teams, de administratie wordt volledig digitaal gevoerd.

 

Is er een vrijwilliger die dit 'klusje wil klaren'? Graag een mail sturen naar penningmeester@mbsmotards.nl, bij voorbaat dank.

Nieuwe overeenkomst vrijwilligers

Beste motards,

Hierbij de nieuwe vrijwilligers-overeenkomst. Graag deze tekenen en terugsturen. Mag digitaal via secretaris@mbsmotards.nl of uitgeprint meenemen op de algemene vergadering op 2 maart a.s.
In deze overeenkomst zijn de nieuwe afspraken over o.a. de VKR-jas, portofoon en inzetten vastgelegd. Bij vragen bel of mail gerust. 

Met vriendelijke groet,

Leo Kliphuis,
secretaris 
0621714138

Uitnodiging en agenda Algemene Vergadering SMBS 2 maart 2023

Beste Motards,

Hierbij de uitnodiging en de agenda voor de Algemene Vergadering van SMBS 2023. Deze vindt plaats op 2 maart 2023 van19.30 uur tot (circa) 21.30 uur in Buurthuis De Boemerang, Planetenlaan 1A te Eindhoven. Voor diegene die de vergadering niet fysiek kunnen bijwonen is ook de mogelijkheid om digitaal aanwezig te zijn. De vergaderlink wordt nog verzonden.

De agenda voor deze bijeenkomst is:

 

1.     Welkom, opening. 

2.     Bespreking notulen jaarvergadering 2022  

3.     Nieuwe en vertrekkende leden 2023 

4.     Mededelingen

5.     Status aanvragen voor begeleiding 2023 

6.     Verslag Kascontrolecommissie

7.     Financiën 2022, begroting 2023 en Goed Doel 

8.     Vernieuwingen en veranderingen 

9.     Rondvraag

10.  Sluiting 

 

We zien uit naar jullie komst!

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens Frans, Frans en Cees,

 

Leo Kliphuis,

Secretaris


PS

 

Klik op link voor PDF en verslag vorige vergadering

KNWU lidmaatschap / volgerslicentie / wijziging website t.b.v. inzetten

Beste mensen, 
Hierbij het eerste bericht van de nieuwe secretaris. 

KNWU Lidmaatschap / Volgerslicentie.
Zoals wellicht bekend is het KNWU lidmaatschap en de volgerslicentie vanaf 2023 gratis. Ik heb vandaag contact gehad met de KNWU en zij hebben dit nog niet administratief ingeregeld. De planning van de KNWU is om dit voor 1 maart 2023 gereed te hebben. Ik informeer jullie tegen die tijd. 

Website / inzetten
We hebben nu 5 planners. Alle inzetten hebben hun eigen planner. De communicatie over een inzet verloopt via de planner. Op onze website (mijn inzetten) is een kolom met een ? toegevoegd. Als je deze aanklikt kan je een bericht sturen aan de planner van deze inzet. Bijvoorbeeld als jouw inzet anders moet worden. Dit loopt niet meer via de secretaris.

Bij vragen, mail gerust naar secretaris@mbsmotards.nl

Groet,

Leo Kliphuis 

Een aantal financiele zaken

 Motards,


Van mijn kant een aantal zaken van financiële aard. Onze voorzitter heeft er in zijn mail al over gesproken.

Ten eerste de T-shirts, voor iedere motard hebben we nieuwe T-shirt aangeschaft. Om het budgettair dekkend te houden brengen we hiervoor 7,50 euro in rekening.

Ten tweede de training dag, deze dag staat gepland in Eindhoven bij rijschool De Leeuw, uiteraard willen we ook voor dit evenement het financiële plaatje sluitend hebben en rekenen we 25 euro per motard, dit is voor het gehele programma inclusief een uitgebreide lunch.

Als derde aandachtspunt de verkeersregelaarsjassen. Vorig jaar hebben we aangekondigd dat we willen dat iedere motard zijn eigen jas heeft. Je bent zelf verantwoordelijk voor je jas en het 'gesleep' met jassen is van de baan. Dus ben je nog niet in het bezit van een jas is het de bedoeling dat je die aanschaft. Je kunt een nieuwe jas kopen, maar we hebben ook onze eigen jassen waarvan we er een aantal te koop aanbieden a 25 euro per stuk. Wanneer je hier interesse in hebt hoor ik het graag. Onder de motards die zich aanmelden zullen we een eventuele verdeling maken van de beschikbare jassen, hierbij zal gekeken worden naar het aantal inzetten van de afgelopen jaren. De aspirant motards krijgen een jas in bruikleen.

Als laatste punt de accessoires voor de portofoons. We hebben de wens uitgesproken om meer gebruik te maken van de portofoons en dat iedere motards zelf zijn accessoires heeft. Wij verzorgen de portofoons, maar de accessoires (keelmircofoon, D-schelp, handmic, … etc) neemt de motards zelf mee. Wij hebben natuurlijk deze accessoires zelf in de kast liggen en ook deze bieden we te koop aan voor de liefhebbers. Als je ergens interesse voor hebt dan hoor ik het graag, de prijzen moet ik nog bepalen maar zullen ongeveer 5 tot 10 euro per accessoire zijn.

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen hoor ik graag!

 

Mijn voorkeur gaat uit naar betaling via de bank, rekeningnummer

 

NL43RABO 0159 6115 20

Tnv Stichting Motorbegeleiding bij Sportevenementen

 

Groeten,

Cees van der Werf

Penningmeester SMBS


Woordje van de voorzitter.

Beste MBS Motards.

Hoe kan het zo vergaan. We hebben het nieuwe jaar vol goede moed ingezet en we krijgen het bericht dat Maarten een stap terug gaat doen. Zeer begrijpelijk dat wel, maar dat heeft wel een impact. In de laatste jaren was Maarten toch zo’n beetje de grote organisator binnen MBS. Dus we hebben eens flink aan de boom geschud om een nieuwe organisatie neer te zetten voor het bestuur en planners.

We hebben Leo Kliphuis bereid gevonden om als nieuwe secretaris te gaan functioneren. Leo hadden we al gevraagd om toe te treden tot het bestuur, alleen veranderen zijn taken nu van bestuurslid naar secretaris. Daarnaast hebben we een aantal secretaris-taken verdeeld over de andere bestuursleden en planners. Ook met de planners hebben we een flinke uitbreiding gedaan. Naast Maarten die een stapje terug zet, maar wel aanblijft als planner, hadden we al Frans van Dooren en mijzelf als planner. Als nieuwe planners mogen we Raoul Borghuis en de nieuwe secretaris tot het planners gilde verwelkomen.

In de loop van vandaag ga ik alle tot nu toe aangemelde inzetten voor 2023 online zetten. Dat werkt nog precies hetzelfde als in het verleden. Echter alle inzetten hebben nu al een planner toegewezen gekregen. Deze planner neemt meteen vanaf de start alle coördinatie en inzetplanning over van de secretaris. We hebben in het bestuur afgesproken, als er geen planner beschikbaar is voor een inzet, dan gaan we de inzet teruggeven aan de organisatie. Hopelijk komt het nooit zover, maar het is een ingebouwd vangnet.

De eerste activiteit, waar iedereen zich voor kan aanmelden is de jaarvergadering op 2 maart, we rekenen op een grote deelname. Om onze motards die wat verder weg wonen te bedienen, gaan we ook een online meeting opzetten. Maar als je er enigszins bij kunt zijn in Eindhoven, zou dat heel mooi zijn. De tweede grote activiteit voor 2023 is de trainingsdag op 1 april. Ook hierbij rekenen we op een nog grotere aanmelding van alle motards. Zeker alle nieuwe en aspirant leden, maar ook eenieder die in het begin van het jaar weer gaat opstappen en die de beginselen van het motorrijden weer eens goed onder de knie wil krijgen. We hebben een vol programma ingepland met een door de KNMV gecertificeerde instructeur, die voor ons afhankelijk van je niveau een VRO cursus verzorgd om een nog betere motard te worden. Ook gaan we de weg op voor een aantal praktijk oefeningen in en tussen het verkeer. We hebben vergunningen gekregen om met de motards in het verkeer te gaan oefenen in Eindhoven en omstreken. Om de kosten van de instructeur, faciliteiten en lunch een beetje te dekken, zal er een kleine bijdrage gevraagd worden. Dus geef je op voor deze beide activiteiten.

Tenslotte nog een kleine toelichting over het verschil tussen een stichting en vereniging. We hebben er destijds voor gekozen om een stichting te worden, echter als stichting heb je geen leden en geen verplichte algemene ledenvergadering (je hebt immers geen leden). Als bestuur hebben we er voor gekozen om wel verantwoording van het gevoerde beleid af te leggen, maar dan niet aan de leden maar aan de vrijwilligers van de stichting. Dus als we af en toe bij vergissing toch over leden praten, dan bedoelen we dit informeel ofwel vrijwilligers of motards etc. 

Ik zie jullie allemaal graag op de jaarvergadering en trainingsdag.

Hallo motards

Ik heb bij SVNL (Stichting Verkeersregelaars NL)  een contactenlijst aangemaakt. Ik verzoek jullie om in te loggen bij https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/ en deze code te ContYUVIDBSWOT verzilveren.
Groet, Maarten

Vermissing VKR jas nr. 10

Hallo allen,
Heeft iemand mogelijk nog jas nr. 10 in bezit. Graag indien positief even een bericht naar secretaris@mbsmotards.nl 
Groet, Maarten

Tarieven KNWU

De tarieven KNWU voor motor begeleidingsteams zijn gewijzigd naar €0,-. Tevens zijn de tarieven voor volgers gewijzigd naar €5,-. Tarieven moeten nog wel goedgekeurd worden door de ledenvergadering KNWU.
Advies om nog even te wachten met inschrijven. Je ontvangt opnieuw een bericht.
Groet, Maarten

Notulen bestuursvergadering bijgewerkt

Zie https://mbsmotards.nl/documenten.phtml

Programmeur gezocht

Hallo motards,
Zoals waarschijnlijk bij de meesten bekend is Cor van Dooren de (alleen) programmeur van onze website. Een is geen wordt wel gezegd! Daarom heeft Frans van Dooren (geen broer) zijn diensten aangeboden en is momenteel in opleiding bij Cor.
Toch zou Cor graag nog iemand erbij willen hebben als toekomstig programmeur SMBS.
Heb jij daar zin in en wil je meer weten neem dan contact op met mij (06-52676017).
Groet, Maarten

Woordje van de voorzitter.

Beste SMBS Motards.

Zo op het einde van het jaar een woordje van de voorzitter waarbij we even vooruit kijken naar 2023.
Het seizoen zit er bijna op, nog een kleine inzet in deze maand en dan is het echt einde seizoen. Maar als SMBS bestuur zijn we al een paar maanden aan het vooruit kijken naar 2023. We willen volgend jaar een paar stappen gaan maken om onze club verder te gaan professionaliseren.

Deze stappen zijn o.a. geboren naar aanleiding van de aantallen inzetten welke we dit jaar gehad hebben, en veel van deze inzetten zijn op de schouders van Maarten terecht gekomen. Zeker eind augustus en september was hectisch.

De stappen die we in 2023 willen gaan maken zijn:
 • Het aantal planners uitbreiden. We hebben nu drie planners en hebben een aantal leden benaderd waarbij twee motards zich willen gaan inzetten als planner. Dit zijn Raoul Borghuis en Leo Kliphuis. Verder zal Rick Ophorst als back-up planner beschikbaar zijn. 
 • We gaan voor alle inzetten porto’s gebruiken. De ervaring leert ons, dat je alleen door de porto’s veel te gebruiken je handigheid en ervaring krijgt. 
 • Vrijwilligersovereenkomst tussen SMBS en de motards. We willen alle afspraken met de motards wat duidelijker en scherper neerzetten, vandaar dat we een overeenkomst gemaakt hebben waar dit allemaal in beschreven staat. Duidelijker voor jullie en makkelijker voor iedereen. De overeenkomst zal jullie worden toegestuurd, samen met de uitnodiging voor onze jaarvergadering begin maart.
 • Alle materialen die benodigd zijn voor een inzet worden door de motards zelf aangeschaft en meegebracht naar een inzet. Een uitzondering hierop zijn de nieuwe/aspirant leden, deze leden krijgen voor een periode van maximaal 2 jaar de materialen in bruikleen.
  • Verkeersregelaars tenue. Een aantal motards hebben zelf een jas of hes. We willen nu dat iedere motard zelf een jas of hes aanschaft. Hieraan zijn wel een paar voorwaarden, om een professionele en uniforme uitstraling te zekeren. De details staan in de vrijwilligersovereenkomst.
  • Spreek en luister accessoires voor de porto’s. We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met deze opties voor de porto’s. Om snel aan een start van een inzet te kunnen beginnen, willen we dat jullie allemaal zelf deze materialen aanschaffen. In de vrijwilligersovereenkomst staat gedetailleerd een aantal opties die gebruikt kunnen worden beschreven.
  • SMBS poloshirt, wordt eenmalig gratis beschikbaar gesteld. 
  • Andere materialen als gele vlag, schermbord etc. worden eenmalig in bruikleen verstrekt aan de motards, politiefluit wordt altijd door iedereen zelf aangeschaft i.v.m. hygiëne.
 • Zelfwerkzaamheid motards. In het verleden hebben de planners de inzetten tot in veel detail voorbereidt. Voor de toekomst komt een stuk van deze voorbereiding bij de motards zelf te liggen. Bijvoorbeeld; bij begeleiding wielerwedstrijden worden in de inzet-locaties vanaf nu aangeleverd in een routerol, waarna de motards deze zelf in hun navigatiesysteem mogen zetten. 
 • Trainingsdag 2023. We gaan in het voorjaar voor het eerst in lange tijd weer een trainingsdag organiseren. We willen op die dag trainen op zowel motorvaardigheid maar ook oefenen in begeleiden op de weg. 
Er zullen ongetwijfeld vragen zijn, maar alle informatie komt jullie kant op voor de jaarvergadering, daar zal uitgebreid de tijd worden genomen om alles nog eens goed uit te leggen en vragen te beantwoorden. De jaarvergadering zal gehouden worden in Eindhoven, maar er zal zeker een video vergadering geregeld worden voor diegene die verder weg wonen.

Tot die tijd houdt de mail van SMBS in de gaten voor meer informatie.
Belangrijke data:
Jaarvergadering 2 maart
Trainingsdag 1 april

Vriendelijke groeten 
Frans van Dingenen
Voorzitter Stichting Motorbegeleiding Bij Sportevenementen.

Controle profiel motard

Beste mensen
Graag even op de website https://www.mbsmotards.nl/profiel.phtml controleren of jouw gegevens juist zijn.
Graag zelf evt. wijzigingen aanbrengen. 
Uitgezonderd deze velden Instr. verklaring, Passagier, Beroepspas, Volger licentie, Jaar, lid m.i.v.
Klopt hier iets niet dan graag schriftelijk doorgeven.
Groet, Maarten

Polo 2

Degenen die nog niet hebben gereageerd op vorige bericht Polo, graag alsnog reageren.
Groet, Maarten

Polo

Hallo motards
De huidige polo hebben we nu alweer 3 jaar ter beschikking. Voor de een kan hij nog jaren mee, bij de ander worden slijtages getoond. Daarom is tijdens de laatste bestuursvergadering besloten nieuwe polo's aan te schaffen. De huidige polo blijft als reserve in de kast liggen.
Hiervoor heb ik van eenieder de maat nodig. 
Dus graag even doorgeven.
Groet, Maarten

5 Grote steden fietstoertocht op 11 sep 2022

Hallo motards,
Er is ergens een vergissing gemaakt met de betaling.
Wie is ingezet, maar heeft nog GEEN betaling van de vergoeding ontvangen?
De betaling heeft plaatsgevonden op 17 oktober

Voor diegenen die deze pagina nog niet hebben ontdenkt

https://mbsmotards.nl/fotos.phtml

Tip voor de fotograaf

Neem de foto's altijd met de telefoon 90 graden gedraaid zodat je meer breedte hebt dan hoogte

Er staan weer wat foto's op de site