Logo
Foto
Motorbegeleiding Bij Sportevenementen

Motards van SMBS zijn enthousiaste vrijwilligers die ingezet worden als gemotoriseerde verkeersregelaar bij sportevenementen voor:

  • Gemotoriseerde begeleiding en wegafzetting.
  • Bevorderen verkeersveiligheid voor deelnemers en publiek
  • Dynamische verkeerstechnische begeleiding
  • Statische verkeerscontrole
  • Dienstverlenende activiteiten (bv. duo passagier, arts, cameraman)
  • Uitzetten en controleren van routes

Foto
Motards

Onze motards hebben één of meerdere certificeringen: